Blog > Komentarze do wpisu

Geografia Filipin - cz.1

 Filipiny są państwem wyspiarskim leżącym w Azji Południowo-Wschodniej, na Archipelagu Filipińskim. Archipelag jest oblewany przez wody Oceanu Spokojnego. Filipiny do czasu uzyskania niepodległości przez Timor Wschodni były jedynym państwem w Azji (pomijając azjatycką część Rosji), gdzie dominującą religią jest chrześcijaństwo. Były zarazem jedynym państwem azjatyckim gdzie dominuje katolicyzm. Religię tę wyznaje 84% społeczeństwa. Natomiast religie niechrześcijańskie wyznaje jedyne 6% ludności tego kraju. 

Powierzchnia – 300 000 km², porównywalna z wielkością Polski.

Położenie – kraj leży w Azji Południowo-Wschodniej, w zachodniej część Oceanu Spokojnego, pomiędzy Chinami a Archipelagiem Indonezyjskim. Wyspy oblewają wody: Morza Celebes od południa, Morza Sulu od południowego zachodu, Morza Południowochińskiego od zachodu i północy, natomiast od wschodu znajdują się otwarte wody Oceanu Spokojnego.

Skrajne punkty: północny 21°30'N, południowy 4°30'N, zachodni 117°00'E, wschodni 128°00'E. Rozciągłość południkowa wynosi 1880 km, a równoleżnikowa 1200 km.

Granice – poprzez wody terytorialne Filipiny graniczą:
Indonezja od południa
Malezja od południowego zachodu
Wietnam – od zachodu
Chiny – od północy

Linia brzegowa – 17 447 km

Ukształtowanie poziome

Archipelag Filipiński składa się z 7107 wysp i wysepek, w tym ponad 4500 skał i raf położonych między 18° a 6°N. W północnej grupie wysp największymi są Luzon, Mindoro, środkową część stanowią wyspy Visayas (w ich skład wchodzą Bohol, Cebu, Leyte, Masbate, Negros, Panay i Samar). Południową część Filipin stanowią Mindanao i Archipelag Sulu. Największymi wyspami Filipin są Mindanao (95 tysięcy km²) na południu i Luzon (105 tysięcy km²) na północy. Obie te wyspy zajmują dwie trzecie powierzchni całego państwa.

Brzegi wysp, posiadające liczne zatoki, są w wielu miejscach skaliste, porośnięte namorzynami lub otoczone rafami koralowymi i podwodnymi skałami. Mimo iż wiele fragmentów wybrzeża jest skalistych, a podwodne skały i rafy stanowią niebezpieczeństwo dla żeglugi, to wybrzeża Zatoki Manilskiej na wyspie Luzon uchodzą za jeden z najdogodniejszych terenów w Azji do lokalizacji portów morskich. Linia brzegowa kraju jest dobrze rozwinięta, a najsłabiej rozwiniętą część wybrzeża mają wschodnie brzegi (wybrzeże Pacyfiku). Wody wewnętrzne Filipin mają zróżnicowaną głębokość do 1975 m. Wzdłuż wybrzeży Pacyfiku ciągnie się głęboki rów oceaniczny zwany Rowem Filipińskim o głębokości ponad 10 tysięcy metrów. 

 źródło: Encyklopedia Geograficzna Świata: Azja. Wydawnictwo OPRES 

czwartek, 26 lipca 2012, geoanja

Polecane wpisy

statystyka