Blog > Komentarze do wpisu

Ludność Indii

W 2008 roku Indie zamieszkiwało 1,15 mld. Indie są drugim państwem pod względem liczby ludności na świecie. Do lat pięćdziesiątych przyrost ludności był powolny. Od lat sześćdziesiątych kraj objęła eksplozja demograficzna. Zmniejszenie się śmiertelności i utrzymanie się wysokiego poziomu urodzeń doprowadziło do wzrostu liczby ludności. W latach 1951 - 1998 liczba ludności zwiększyła się niemal o 600 mln. 

Najgęściej są zaludnione obszary o sprzyjających warunkach przyrodniczych - nadrzeczne delty i doliny rzek, wybrzeża morskie, Nizina Gangesu i Brahmaputry, gdzie gęstość zaludnienia osiąga miejscami 700 osób/km2.
Indie są państwem wielonarodowym, zróżnicowanym pod względem etnicznym, językowym i religijnym.

Indie zamieszkują Hindusi, stanowiący 97% społeczeństwa. Poza tym, największą grupą narodowościową są Mongołowie.

Struktura językowa Indii jest ogromnie zróżnicowana. Funkcjonuje tu ponad 800 języków (z dialektami blisko 1 700). Najliczniejszą grupą językową jest grupa indoeuropejska (71% społeczeństwa), do której zaliczamy język hindi oraz jego języki pokrewne. Grupa ta skupia się głównie w północnej i środkowej części kraju. Językami grupy drawijskiej posługuje się około 26% mieszkańców kraju, zamieszkujących przede wszystkim południowe Indie. Językami grupy tybetańsko-birmańskiej posługuje się kilkanaście narodowości mieszkających wzdłuż granicy z Bangladeszem i Myanmarem. Językami urzędowymi są hindi i angielski, ułatwiający kontakty między grupami etnicznymi oraz łączność ze światem. Ponad połowa ludności nie potrafi pisać ani czytać.

Ludność Indii jest zróżnicowana również pod względem religijnym. Największe grupy wyznaniowe tworzą: hinduiści (83% ogółu społeczeństwa), muzułamanie (11%), chrześcijanie (2%), sikhowie (2%) i buddyści (1%). Zróżnicowanie religijne Indii Brytyjskich stało się przed laty przyczyną podziału na Pakistan i Pakistan Wschodni (obecnie Bangladesz). Dominujący w Indiach hinduizm wprowadził do życia elementy, które hamują rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Społeczeństwo zostało podzielone na stany (warny) i kasty, tworzące zamknięte grupy. Podział ten obowiązywał formalnie do 1956 roku, chociaż nadal zachował się w społeczeństwie, zwłaszcza na wsi. Współcześnie, między wyznawcami hinduizmu i islamu, dochodzi do częstych konfliktów narodowościowych i wyznaniowych.

Miasta indyjskie zamieszkuje ok. 30% ludności, większość w miastach dużych, ponadmilionowych. Największymi miastami Indii są: Mumbai - dawniej Bombaj (9,9 mln), Delhi (7,2 mln), Kalkuta (4,3 mln), Czennai - dawniej Madras (3,8 mln) i Bangalur (3,3 mln). W życiu mieszkańców kraju ważną rolę pełni miasto Waranasi (Beranres). Wędrują do niego co roku miliony Hindusów, aby obmyć się w świętej rzece Ganges. Indyjskie miasta rozwijają się wolno, na co wpływa ma niski poziom przemysłu i innych dziedzin gospodarki. Znaczną część ich mieszkańców stanowią ludzie bezdomni. 

Ocenia się, że około 300 mln ludności Indii żyje w skrajnym ubóstwie.

czwartek, 17 czerwca 2010, geoanja

Polecane wpisy

statystyka